Jaana Kuulamo Oy

Yrittäjävähennys

Yrittäjät, jotka eivät toimi osakeyhtiö- tai osuuskuntamuodossa, eivät ole saaneet etua yhteisöveron alentamisesta 26 prosentista 20 prosenttiin. Eri yritysmuotojen verotuksellisten erojen kaventamiseksi ja yritystoimintaan kannustamiseksi on elinkeinon, maatalouden ja metsätalouden harjoittajille säädetty 5 prosentin yrittäjävähennys.

Vähennys lasketaan kaikkien muiden vähennysten jälkeen verotuksen kohteeksi tulevasta positiivisesta tulosta. Vähennys ei vaikuta tappiovuoden verotukseen. Jos tappio vähennetään seuraavien vuosien voitollisesta tuloksesta, lasketaan yrittäjävähennys vasta vanhan tappion vähentämisen jälkeen.

(Lähde: veronmaksajat.fi)