Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Yrittäjävähennys

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja saa 5 % yrittäjävähennyksen elinkeinotoiminnan tulostaan.

Verohallinto laskee yrittäjävähennyksen puolestasi. Näet vähennyksen määrän verotuspäätöksestäsi.

Verohallinto tekee 5 % yrittäjävähennyksen liikkeen- tai ammatinharjoittajan verovuoden elinkeinotoiminnan tuloksesta, josta on vähennetty aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot. Yrittäjävähennys tehdään ennen yritystulon jakamista ansio- ja pääomatuloiksi.

Yrittäjävähennyksen saa vain positiivisesta tulosta. Yrittäjävähennys ei siten kasvata verovuoden tappiota.

(Lähde: vero.fi)