Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Valtion tuloveroasteikko 2022

Valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta maksetaan veroa valtion tuloveroasteikon perusteella. Verotettava tulo on bruttotulo vähennettynä tuloista tehtävillä verovähennyksillä. Lopullisen valtionveron määrään vaikuttavat myös verosta tehtävät vähennykset.


Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset) huomioiden, valtionveroa maksetaan vuonna 2022 käytännössä vasta noin 40 500 euron palkkatuloilla (brutto).

Ns. solidaarisuusvero on valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan kahden prosenttiyksikön korotus, joka säädettiin ensimmäistä kertaa vuodelle 2013. Tuolloin väliaikaiseksi päätettyä kahden prosentin solidaarisuusveroa perittiin 100 000 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista. Myöhemmin rajaa on laskettu ja veron voimassaoloaikaa jatkettu. Vuonna 2022 solidaarisuusveroa maksetaan 82 900 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista kaksi prosenttia (ilman korotusta valtion tuloveroasteikon ylin veroprosentti olisi 29,25 %).

Lähde: Veronmaksajat.fi


Yhteisöjen Yle-vero


Yhteisölle määrätään Yle-veroa, jos sen verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa. Yhteisön verotettava tulo on yhteisön elinkeinotoiminnan verotettava tulon, maatalouden verotettavan tulon ja muun toiminnan verotettavan tulon yhteismäärä. Yle-veron laskentaperusteeseen luetaan siten kaikkien tulolähteiden verotettavien tulojen yhteismäärä.

Maksettavan veron määrä on 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla verotettavan tulon 50 000 euroa ylittävältä osalta. Veron enimmäismäärä on 3 000 euroa vuodessa. Enimmäismäärän maksavat ne yhteisöt, joiden verotettava tulo on vähintään 867 142 euroa.

Yhteisö saa verotuksessa vähentää maksamansa Yle-veron elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta.

Lähde: Veronmaksajat.fi