Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Valtion tuloveroasteikko 2021


Vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulo/tuloveroasteikko


Valtion tuloveroasteikko 2020

18 100 - 27 200 euroa

8,00 euroa vero alarajan kohdalla ja 6,00 % tulon ylittävästä osasta

27 200 - 44 800 euroa

554,00 euroa vero alarajan kohdalla ja  17,25 % tulon ylittävästä osasta

44 800 - 78 500

3 590,00 euroa vero alarajan kohdalla ja  21,25 % tulon ylittävästä osasta

78 500 -

10 751,25 euroa vero alarajan kohdalla ja  31,25 % tulon ylittävästä osasta


(Lähde: Verohallinto)


Yhteisöjen Yle-vero

Yhteisön Yle-veron määrä perustuu yhteisön verotettavaan tuloon. Veron määrä on 140 euroa, jos yhteisön verotettava tulo on 50 000 euroa.

Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 %, mutta veron enimmäismäärä on 3 000 euroa vuodessa. Enimmäismäärän maksavat sellaiset yhteisöt, joiden verovuoden verotettava tulo on esimerkiksi 868 000 euroa.

Yhteisö saa vähentää Yle-veron tuloverotuksessaan.

(Lähde: Verohallinto)