Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Valtion tuloveroasteikko 2019

17 600 - 26 400 euroa

8,00 euroa vero alarajan kohdalla ja 6,00 % tulon ylittävästä osasta

26 400 - 43 500 euroa

536,00 euroa vero alarajan kohdalla ja  17,25 % tulon ylittävästä osasta

43 500 - 76 100

3 485,75 euroa vero alarajan kohdalla ja  21,25 % tulon ylittävästä osasta

76 100 -

10 413,25 euroa vero alarajan kohdalla ja  31,25 % tulon ylittävästä osasta

Kun työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioidaan, valtionveroa maksetaan vuonna 2019 käytännössä vasta noin 36 800 euron palkkatuloista.

Henkilö maksaa keskimääräisillä prosenteilla kunnallis- ja kirkollisveroa sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua, kun palkkatulot ovat noin 15 350 euroa vuodessa.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua ei makseta, jos palkka- ja työtulo on yhteensä alle 14 282 euroa.

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua menee sen sijaan jo heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta.

(Lähde: veronmaksajat.fi)


Yhteisöjen Yle-vero

Yleisradioveroa maksavat myös elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt kuten osuuskunnat. Yhteisö ei kuitenkaan maksa Yle-veroa, jos sen verotettava tulo on alle 50 000 euroa.

Yhteisöjen Yle-vero on 140-3 000 euroa. Yhteisön Yle-vero on 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla 50 000 euroa ylittävistä verotettavista tuloista.

Veron enimmäismäärä 3 000 euroa on maksettava, kun yhteisön verotettava tulos on 867 142 euroa tai enemmän. Yhteisön Yle-vero on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

(Lähde: veronmaksajat.fi)