Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

Valtion tuloveroasteikko

16 900 - 25 300 euroa

8,00 euroa vero alarajan kohdalla ja 6,25 % tulon ylittävästä osasta

25 300 - 41 200 euroa

533,00 euroa vero alarajan kohdalla ja  17,50 % tulon ylittävästä osasta

41 200 - 73 100

3 315,50 euroa vero alarajan kohdalla ja  21,50 % tulon ylittävästä osasta

73 100 -

10 174,00 euroa vero alarajan kohdalla ja  31,50 % tulon ylittävästä osasta

Kun työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioidaan, valtionveroa maksetaan vuonna 2017 käytännössä vasta noin 34 270 euron palkkatuloista.

Henkilö maksaa keskimääräisillä prosenteilla kunnallis- ja kirkollisveroa sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua, kun palkkatulot ovat noin 14 400 euroa vuodessa.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua ei makseta, jos palkka- ja työtulo on yhteensä alle 14 000 euroa.

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua menee sen sijaan jo heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta.

(Lähde: veronmaksajat.fi)


Yhteisöjen Yle-vero

Yleisradioveroa maksavat myös elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt kuten osuuskunnat. Yhteisö ei kuitenkaan maksa Yle-veroa, jos sen verotettava tulo on alle 50 000 euroa.

Yhteisöjen Yle-vero on 140 - 3 000 euroa. Yhteisön Yle-vero lasketaan seuraavasta kaavasta. Vero on 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla 50 000 euroa ylittävistä verotettavista tuloista.

Veron enimmäismäärä 3 000 euroa on maksettava, kun yhteisön verotettava tulos on 867 142 euroa tai enemmän. Yhteisön Yle-vero on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

(Lähde: veronmaksajat.fi)