Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab


Arvonlisäveron ajarajahuojennus

Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajana liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Jos tämä alaraja ylittyy tai jos yritys on merkitty arvonlisäverollisten rekisteriin, yrityksen on suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistä arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan.

Pienyrityksellä voi kuitenkin olla oikeus arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvään veronhuojennukseen. Huojennuksen määrä riippuu yrityksen liikevaihdosta. Huojennukset voi saada kaikki arvonlisäverovelvooliset yritysmuodosta riippumatta.

Verovelvollisuuden alaraja on 10 000 euroa ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon uusi yläraja on 30 000 euroa.

(Lähde: vero.fi)


Alv-kantojen kertoimet

Arvonlisäverokannat ovat 10, 14 ja 24 prosenttia. Prosentteja käytetään laskettaessa hintoja verottomasta hinnasta verolliseen.

Veron osuuden saa laskettua hinnasta, joka sisältää arvonlisäveron kertoimien avulla seuraavasti:

  • 24 % > 19,35 %
  • 14 % > 12,28 %
  • 10 % > 9,09 %Arvonlisäverokannat

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yleinen arvonlisäverokanta  on Suomessa 24 prosenttia. Arvonlisäverokannat nousivat Suomessa prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen.

24 %      Yleinen verokanta


14 %      Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut
             (ei eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka)


10 %      Henkilökuljetukset
              Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet
              Liikuntapalvelut
              Lääkkeet
              Majoituspalvelut
              Pääsyliput kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumiin, elokuviin ja huvipuistoihin
              Yleisradion televisiolupamaksu
              Vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myynnit


0 %      Vienti
            Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset
            Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti
            Kansainvälisessä liikenteessä käytettävien vesialusten ja ilma-alusten myynti


Vapautus

           Sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito

           Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut
           Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus
           Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei tallelokeroiden vuokraus ja neuvontapalvelut)
           Arpajaiset ja rahapelit
           Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot
           Kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti
          Julkiset hautauspalvelut


(Lähde: Veronmaksajat)