Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab


Arvonlisäveron ajarajahuojennus 

Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajana liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Jos tämä alaraja ylittyy tai jos yritys on merkitty arvonlisäverollisten rekisteriin, yrityksen on suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistä arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan.

Pienyrityksellä voi kuitenkin olla oikeus arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvään veronhuojennukseen. Huojennuksen määrä riippuu yrityksen liikevaihdosta. Huojennukset voi saada kaikki arvonlisäverovelvooliset yritysmuodosta riippumatta.

Verovelvollisuuden alaraja on 10 000 euroa ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon uusi yläraja on 30 000 euroa.

(Lähde: vero.fi)

Alarajaa on korotettu 15.000 euroon. Korotettua 15 000 euron alarajaa sovelletaan 1.1.2021 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin.  Alv-kantojen kertoimet

Arvonlisäverokannat ovat 10, 14 ja 24 prosenttia. Prosentteja käytetään laskettaessa hintoja verottomasta hinnasta verolliseen.

Veron osuuden saa laskettua hinnasta, joka sisältää arvonlisäveron kertoimien avulla seuraavasti:

  • 24 % > 19,35 %
  • 14 % > 12,28 %
  • 10 % > 9,09 %