Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab


Arvonlisäveron ajarajahuojennus

Pienyritys voi saada arvonlisäverovelvollisuuden alarajana liittyvän veronhuojennuksen arvonlisäverosta. Yrityksen liikevaihto ratkaisee, saako yritys huojennusta ja mikä huojennuksen määrä on.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Jos tämä alaraja ylittyy tai jos yritys on merkitty arvonlisäverollisten rekisteriin, yrityksen on suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistä arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan.

Pienyrityksellä voi kuitenkin olla oikeus arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvään veronhuojennukseen. Huojennuksen määrä riippuu yrityksen liikevaihdosta. Huojennukset voi saada kaikki arvonlisäverovelvooliset yritysmuodosta riippumatta.

Verovelvollisuuden alaraja on 10 000 euroa ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon uusi yläraja on 30 000 euroa (aiempi raja oli 22 500 euroa).

(Lähde: vero.fi)


Alv-kantojen kertoimet

Arvonlisäverokannat ovat 10, 14 ja 24 prosenttia. Prosentteja käytetään laskettaessa hintoja verottomasta hinnasta verolliseen.

Veron osuuden saa laskettua hinnasta, joka sisältää arvonlisäveron kertoimien avulla seuraavasti:

  • 24 % > 19,35 %
  • 14 % > 12,28 %
  • 10 % > 9,09 %Arvonlisäverokannat

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yleinen arvonlisäverokanta  on Suomessa 24 prosenttia. Arvonlisäverokannat nousivat Suomessa prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen.

24 %      Yleinen verokanta


14 %      Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut
             (ei eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka)


10 %      Henkilökuljetukset
              Kirjat
              Liikuntapalvelut
              Lääkkeet
              Majoituspalvelut
              Pääsyliput kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumiin, elokuviin ja huvipuistoihin
              Yleisradion televisiolupamaksu
              Vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myynnit


0 %      Vienti
            Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset
            Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti
            Kansainvälisessä liikenteessä käytettävien vesialusten ja ilma-alusten myynti


Vapautus

           Sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito

           Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut
           Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus
           Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei tallelokeroiden vuokraus ja neuvontapalvelut)
           Arpajaiset ja rahapelit
           Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot
           Kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti
          Julkiset hautauspalvelut


(Lähde: Veronmaksajat)


Maksuperusteinen arvonlisävero

Suoriteperusteinen arvonlisäverotus on ongelma, jos asiakas viivyttelee laskun maksamisessa. Ammatinharjoittajat ovat voineet tähänkin saakka suorittaa myynnin arvonlisäveron vasta sitten, kun he ovat saaneet suorituksen asiakkaalta. Kirjanpitolain uudistus mahdollisti saman liikkeenharjoittajille vuoden 2016 alusta.

Vuodesta 2017 lähtien kaikki yritykset yhtiömuodosta riippumatta voivat noudattaa maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä, jos yrityksen liikevaihto on alle 500 000 euroa tilikauden aikana.

Tilikauden liikevaihto määritellään samoin kuin vähäisen toiminnan rajaa arvioitaessa. Liikevaihtoon lasketaan silloin arvonlisäverollisten tavaran ja palveluiden myynnin lisäksi monet arvonlisäverottomat myynnit ja kiinteistöluovutukset, ei kuitenkaan käyttöomaisuuden myyntejä. Vuotta lyhyemmän tai pidemmän tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden mittaisen tilikauden liikevaihtoa.

Sellaiset arvonlisäverovelvolliset, joihin ei sovelleta kirjanpitolakia, tai jotka saavat laatia maksuperusteisen tilinpäätöksen, tai joiden ei tarvitse lainkaan laatia tilinpäätöstä, voivat soveltaa maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä liikevaihdosta riippumatta. Tällaiset verovelvolliset voivat myös halutessaan vähentää ostot suoriteperusteisesti, vaikka maksavat myynnin arvonlisäveron kassaperusteisesti.

Kirjanpitolain ulkopuolelle jäävät mm. maa- ja metsätalouden harjoittajat. Kirjanpitolaissa ei vaadita tilinpäätöstä mikroyrityksiksi katsottavilta liikkeen- tai ammatinharjoittajilta. Maksuperusteisen tilinpäätöksen laativat kirjanpitolain mukaan mikroyrityksenä toimiva yhdistys tai säätiö.

Ulkomaankaupan ajallinen kohdistaminen tapahtuisi edelleen kaikkien osalta sitä koskevien sääntöjen mukaisesti.