Tuusulan Tili- ja Veropalvelu

Etätyö ja vähennykset


Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, työvälineistä ja tietoliikenneyhteydestä. Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa olet sopinut työnantajasi kanssa, että työskentelet ainakin osan työajastasi kotona tai muussa hankkimassasi työskentelytilassa.


Katson käyttö päättyy 31.8.2021


Ota Suomi.fi-valtuudet käyttöön heti. Katso-valtuusroolit eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi, joten valtuuksien tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioita puolestaan.Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun haluat asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, voimassa olevat valtuudet tarkistetaan valtuusrekisteristä.Kun annat valtuuden, tunnistaudut ensin Suomi.fihin omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineilläsi ja valitset, kenen valtuuksiin haluat siirtyä. Sen jälkeen valitset valtuutetun tai valtuutetut ja asiat, joita he voivat hoitaa. Valtuutus on voimassa määrittelemäsi ajan. Kun pyydät valtuutta, se on voimassa vasta, kun valtuuttaja on vahvistanut valtuuden. 

Tilitoimistoltamme asiakas saa opastusta.


Luontoisedut 2022


Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/


Työhuonevähennys


Kun teet kotona etätyötä, voit vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai työtilasta aiheutuneet todelliset kulut esimerkiksi kalusteista. Et siis voi vähentää niitä molempia veroilmoituksellasi.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/tulonhankkimismenot/työhuonevähennys/
Arvonlisäveron alarajahuojennus


Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Jos yrityksen liikevaihto on

  • enintään 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020), yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.

  • yli 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020) mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta.


Vuodesta 2021 alkaen täyden huojennuksen saa, jos liikevaihto on korkeintaan 15 000 euroa. Aiemmin raja oli 10 000 euroa.

Uusi raja koskee niitä tilikausia, jotka alkavat 1.1.2021 tai myöhemmin.


Lähde: vero.fi


Yrittäjien oikeus työttömyysturvaan


Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki tuli voimaan tänään 8.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti (He 35/2020).

Tukea on mahdollista hakea ja saada takautuvasti, jos edellytykset vain täyttyvät.
Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Edellytykset saada työmarkkinatukea

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai

  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen hakeminen

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, joka maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

(Lähde: TaxFax)


Verkkolaskulaki 1.4.2020

Verkkolaskulaki tulee voimaan - siirry ajoissa verkkolaskutukseen.

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku verkkolaskuna. Sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei tässä tapauksessa enää kelpaa.

Verkkolaskulaki ei koske yrityksiä, joilla liikevaihto on alle 10 000 euroa.

Yrityksellä on oikeus jättää laskut maksamatta, jos toimittajayritys ei lähetä laskua sähköisessä muodossa - eli verkkolaskuna.

(Lähde: Valtiokonttori)Peruskorko


Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,50 prosenttia 1.1.2022 alkaen.

Peruskorko on ollut sama 1.1.2021 lähtien. 

(Lähde: TaxFax)


TÄRKEÄ INFO vuodelle 2022

 

Päivärahat 

 * kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 45,00 e

 * osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20,00 e 


Kilometrikorvaus

* 46 senttiä kilometriltä (korotus 3 s/km kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden)


 Työntekijän palkasta pidätettävät maksut 

 * eläkevakuutusmaksu (17-52 v) 7,15 % 

 * eläkevakuutusmaksu (53-62 v) 8,65 % 

 * eläkevakuutusmaksu (63-67 v) 7,15 % 

 * eläkevakuutusmaksu (yli 68-vuotiaat) 0,00 % 


 * työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v) 1,50 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu osaomistajilta 0,74 % 


Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 

 * sairausvakuutusmaksu (16-67 v) 1,34 % 

 (Lähde: Veronmaksajat)


Tulorekisteri

Vuoden alusta (1.1.2019) astuu voimaan tulorekisteri ja se tuo tullessaan joitakin käytännön muutoksia, jos yritykselläsi on palkanmaksua tai muita kustannusten korvauksia joko itsellesi tai työntekijöillesi.

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki tiedot, jotka liittyvät palkanmaksuun. Toisin sanoen ilmoitettavia tietoja ovat

  • palkat ja palkkiot
  • luontoisedut
  • pv-rahat
  • kilometrikorvaukset
  • sekä muut mahdolliset kustannusten korvaukset
  • myös palkkaennakot käsitellään palkkana maksun yhteydessä

Ilmoittamisaikaa on vain 5 kalenteripäivää maksutapahtumasta. Tiedot ilmoitetaan aina jokaisen maksutapahtuman jälkeen ja euromääräistä alarajaa ei ole.

Tulorekisterin ajatusmaailmana on se, että samoja tietoja käyttävät Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset sekä työttömyysvakuusrahasto. Tulorekisteri on siis sähköinen tietokanta, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden saada tarvitsemansa tiedot reaaliajassa.

(Lähde: tulorekisteri.fi)