Tili- ja veropalvelu Valkonen & Ruuttila Oy Ab

TÄRKEÄ INFO vuodelle 2019 

 Päivärahat 

 * kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 42,00 e 

 * osapäiväraha (yli 6 tuntia) 19,00 e 

 Työntekijän palkasta pidätettävät maksut 

 * eläkevakuutusmaksu (17-52 v) 6,75 % 

 * eläkevakuutusmaksu (53-62 v) 8,25 % 

 * eläkevakuutusmaksu (63-67 v) 6,75 % 

 * eläkevakuutusmaksu (yli 68-vuotiaat) 0,00 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu (17-64 v) 1,50 % 

 * työttömyysvakuutusmaksu osaomistajilta 0,78 % 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu-maksu) 

 * sairausvakuutusmaksu (16-67 v) 0,77 % (v 2018 sotu-maksu 0,86 %) 

 (Lähde: Suomen yrittäjät)


Peruskorko vuoden 2019 alussa

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia 1.1.2019 alkaen vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti. 

Peruskorko on 1.1.2018 alkaen ollut -0,25 prosenttia.

(Lähde: Taxfax) 


Tulorekisteri

Vuoden alusta (1.1.2019) astuu voimaan tulorekisteri ja se tuo tullessaan joitakin käytännön muutoksia, jos yritykselläsi on palkanmaksua tai muita kustannusten korvauksia joko itsellesi tai työntekijöillesi.

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki tiedot, jotka liittyvät palkanmaksuun. Toisin sanoen ilmoitettavia tietoja ovat

  • palkat ja palkkiot
  • luontoisedut
  • pv-rahat
  • kilometrikorvaukset
  • sekä muut mahdolliset kustannusten korvaukset
  • myös palkkaennakot käsitellään palkkana maksun yhteydessä

Ilmoittamisaikaa on vain 5 kalenteripäivää maksutapahtumasta. Tiedot ilmoitetaan aina jokaisen maksutapahtuman jälkeen ja euromääräistä alarajaa ei ole.

Tulorekisterin ajatusmaailmana on se, että samoja tietoja käyttävät Verohallinto, Kela, työeläkelaitokset sekä työttömyysvakuusrahasto. Tulorekisteri on siis sähköinen tietokanta, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden saada tarvitsemansa tiedot reaaliajassa.

(Lähde: tulorekisteri.fi)